Osim standardnog programa, u mogućnosti smo izraditi vitrine prema zahtjevu naručioca ukoliko su željeni izgled i izvedba u skladu sa tehničkim zahtjevima uređaja.