Pekarske vitrine:

Tople vitrine

Neutralne vitirne

Rashladne vitrine

Police za kruh 

 

Svaki od modela u osnovnoj izvedbi potpuno je opremljen za funkcioniranje prema namjeni za koju je izrađen.

Prema vašim potrebama mogu se naručiti i dodatni elementi radi lakšeg rada i organizacije:

-valoviti nosači  za sitne proizvode (inox ili crno plastificirani)

-dodatne tacne za proizvode za  izložbeni dio i staklenu policu (inox ili crno plastificirane)

-pomične pleksiglas pregrade za odvajanje proizvoda

-gastro nadogradnja s GN posudama u rashladnoj ili toploj vitrini (topla kupka)

-dodatni nivo staklene police u izložbenom dijelu (mogućnost ovisi o modelu i veličini ostakljenog dijela)

-dodatni nivo rasvjete u izložbenom dijelu ili na maski vitrine

-pomične police za rezanje kruha u polici za kruh

-izvedba prednje maske u posebnim materijalima ili samo s pripremom za postavljanje maske u vašem aranžmanu (u sklopu šanka ili prodajnih pulteva) 

-ostali dodatni radovi prema vašim željama i potrebama ukoliko odgovaraju tehničkim zahtjevima uređaja

 

Zatražite katalog